Paketat dhe çmimet për shërbimin e internetit :

Paketa Shpejtësia  Protokoll   IP   Pajtimi Mujor
         
Share 2Mbps PPPoE Lokal 1000 Leke
Share 4Mbps PPPoE Lokal 1500 Leke
Share 6Mbps PPPoE Lokal 2000 Leke
Share 8Mbps PPPoE Lokal 2500 Leke
         
Dedikuar 1Mbps PPPoE Publik 1500 Leke
Dedikuar 2Mbps PPPoE Publik 2000 Leke
Dedikuar 4Mbps PPPoE Publik 3000 Leke
Dedikuar 6Mbps PPPoE Publik 5000 Leke
Dedikuar 8Mbps PPPoE Publik 7000 Leke
Dedikuar 10Mbps PPPoE Publik 9000 Leke

 

  • Për bizneset të cilet duan shërbime me blloqe IP ofrojmë shërbim me Fiber, Point to Point duke filluar me 7.2 Euro MBps për 10-30 Mbps.
  • Ndërsa për mbi 30 mega cmimi bie ne 4.7 Euro për MBps.

 

 

  • Telefonia Fikse me kosto tarifimi per sekonde
  • Thirrjet brenda rrjetit pa limit me kosto tarifimi 0

Tarifat e Sherbimit me TVSH

 
Tarifa për thirrjet lokale:
5 lek
Brezi orar i zakonshëm
5 lek
Brezi orar i reduktuar
5 lek
Tarifa për thirrjet kombëtare brënda rajonit:
6.8 lek
Brezi orar i zakonshëm
6.8 lek
Brezi orar i reduktuar
6.8 lek
Tarifa për thirrjet kombëtare midis rajoneve:
8.8 lek
Brezi orar i zakonshëm
8.8 lek
Brezi orar i reduktuar
8.8 lek
Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, lokale:
8.8 lek
Brezi orar i zakonshëm
8.8 lek
Brezi orar i reduktuar
8.8 lek
Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, rajonale:
8.8 lek
Brezi orar i zakonshëm
8.8 lek
Brezi orar i reduktuar
8.8 lek
Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, ndër-rajonale:
8.8 lek
Brezi orar i zakonshëm
8.8 lek
Brezi orar i reduktuar
8.8 lek
Tarifa për thirrjet drejt rrjetit celular kombëtar:
 
Brezi orar i zakonshëm
18 lek
Brezi orar i reduktuar
18 lek
Tarifa për thirrjet ndërkombëtare sipas zonave:
 
- Zona 1 - brezi orar i zakonshëm
15.4 lek
- Zona 1 - brezi orar i reduktuar
15.4 lek
- Zona 2 - brezi orar i zakonshëm
26 lek
- Zona 2 - brezi orar i reduktuar
26 lek
- Zona 3 - brezi orar i zakonshëm
31 lek
- Zona 3 - brezi orar i reduktuar
31 lek
- Zona 4 - brezi orar i zakonshëm
39 lek
- Zona 4 - brezi orar i reduktuar
39 lek
- Zona 5 - brezi orar i zakonshëm
43 lek
- Zona 5 - brezi orar i reduktuar
43 lek
- Zona 6 - brezi orar i zakonshëm
57 lek
- Zona 6 - brezi orar i reduktuar
57 lek
Back to top