IPTV

Shërbimi me fibër me setup BOX bashkëkohore ku ofrohet cilesia HD 3K. Ky Shërbim do ofrohet së shpejti në treg.

 
Back to top